erkende vertaler

Meer resultaten voor erkende vertaler


Om aan de slag te kunnen gaan als beëdigd tolk of beëdigd vertaler, moet u staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers Rbtv én zijn beëdigd als tolk en/of vertaler door de rechtbank op basis van die inschrijving.
Beëdigde vertalingen door beëdigd vertaler Urgent Vertalen.
Een beëdigde vertaling wordt bij ons verzorgd door een beëdigd vertaler. Een beëdigde vertaler is in het bezit van een afgeronde vertaalopleiding op Hbo-niveau en is gemachtigd om een officieel document zoals een akte, diploma, KvK-uittreksel of geboorteakte officieel te vertalen.
Beëdigd vertaler voor uw beëdigde vertaling Noorderlicht.
Uw vertaalbureau voor een beëdigde vertaling. Een beëdigde vertaling is een vertaling die van een handtekening, stempel en een verklaring van de vertaler is voorzien en die aan de brontekst is gehecht. Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een beëdigd vertaler.
Beëdigde vertalingen Vertaalbureau The Language Lab.
Om in aanmerking te komen voor beëdiging dient de vertaler diverse documenten te overleggen aan de rechtbank, zoals een diploma van een erkende vertaalopleiding HBO of universitair en een verklaring van goed gedrag. Een beëdigde vertaler mag dus geen strafblad hebben.
Veelgestelde vragen of een beëdigde vertaling. Facebook. Google. LinkedIn. RSS. Twitter. YouTube.
Bij de verkorte legalisatieprocedure kan de handtekening van de vertaler worden gelegaliseerd bij de rechtbanken waarbij de vertaler staat ingeschreven. Dit gebeurt door middel van de plaatsing van een Apostille een door de rechtbank getekende stempel of sticker op de beëdigde vertaling.
Beëdigde vertaling Van Dale.
Dit houdt in dat de handtekening van de beëdigd vertaler wordt geverifieerd en bekrachtigd door de rechtbank waar deze vertaler is geregistreerd. Vervolgens wordt de beëdigde vertaling gelegaliseerd door het Nederlandse ministerie van Justitie én het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op deze website vindt u informatie voor en over beëdigde tolken en vertalers. Bent u op zoek naar een tolk of vertaler? Raadpleeg dan het register of de Uitwijklijst. Bent u tolk of vertaler en wilt u zich laten inschrijven?
Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers Wbtv Contact Rijksoverheid.nl.
Het Bureau Wbtv voert namens het ministerie de Wet beëdigde tolken en vertalers Wbtv uit. Het bureau houdt het register met beëdigde tolken en vertalers Rbtv bij. Daarin staan alle personen met de bevoegdheid om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigd vertaler te werken.

Contacteer ons