erkende vertaler

Zoeken naar erkende vertaler

Veelgestelde vragen of een beëdigde vertaling. Facebook. Google. Linkedin. RSS. Twitter. YouTube.
Bij de verkorte legalisatieprocedure kan de handtekening van de vertaler worden gelegaliseerd bij de rechtbanken waarbij de vertaler staat ingeschreven. Dit gebeurt door middel van de plaatsing van een Apostille een door de rechtbank getekende stempel of sticker op de beëdigde vertaling.
Beëdigde vertaling Gerenommeerd beëdigd vertaalbureau.
Een beëdigde vertaling is een vertaling die rechtsgeldig is gemaakt en gewaarmerkt is door een beëdigde vertaler. Een beëdigde vertaler is voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank beëdigd. De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk aan het origineel te bevestigen, te verklaren dat de vertaling correct en volledig is en deze verklaring te voorzien van een handtekening en stempel.

Om aan de slag te kunnen gaan als beëdigd tolk of beëdigd vertaler, moet u staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers Rbtv én zijn beëdigd als tolk en/of vertaler door de rechtbank op basis van die inschrijving.
Beëdigde vertalingen door beëdigd vertaler Urgent Vertalen.
Beëdigd vertalen van betrouwbare documenten. Door de beëdiging verplicht de vertaler zich nauwgezet en onpartijdig te zijn, zich te gedragen, zoals een professionele beëdigd vertaler betaamt en geheimhouding te betrachten, ten aanzien van vertrouwelijke informatie. Daarnaast hanteert het vertaalbureau van Den Haag zijn eigen privacybeleid.
Beëdigd vertaler voor uw beëdigde vertaling Noorderlicht.
Uw vertaalbureau voor een beëdigde vertaling. Een beëdigde vertaling is een vertaling die van een handtekening, stempel en een verklaring van de vertaler is voorzien en die aan de brontekst is gehecht. Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een beëdigd vertaler.
Beëdigde vertalingen Vertaalbureau The Language Lab.
Om in aanmerking te komen voor beëdiging dient de vertaler diverse documenten te overleggen aan de rechtbank, zoals een diploma van een erkende vertaalopleiding HBO of universitair en een verklaring van goed gedrag. Een beëdigde vertaler mag dus geen strafblad hebben.
Wanneer is een beëdigde vertaling nodig? TVcN.
Bovendien dient de vertaler te zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en bij één of meerdere rechtbanken te staan geregistreerd. Wanneer een document wordt vertaald door een beëdigd vertaler, heeft het nieuwe, vertaalde document dezelfde juridische waarde als het origineel.
Beëdigde vertaling Van Dale.
Dit houdt in dat de handtekening van de beëdigd vertaler wordt geverifieerd en bekrachtigd door de rechtbank waar deze vertaler is geregistreerd. Vervolgens wordt de beëdigde vertaling gelegaliseerd door het Nederlandse ministerie van Justitie én het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Contacteer ons