beedigde vertaling

Op zoek naar beedigde vertaling?

Beëdigde documentvertaling. Prijs en levertijd opvragen.
De vertaler is daardoor bevoegd om middels een handtekening en stempel te verklaren dat een vertaling naar waarheid en beste kunnen is verricht en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe afspiegeling van het origineel vormt. In het geval van een beëdigde vertaling wordt een kopie van het originele document aan de vertaling gehecht.
De prijzen van een beëdigde vertaling bij Snelvertaler.
Dit houdt in dat deze vertaling door de rechtbank erkend wordt als een correcte vertaling. Ook wordt een beëdigde vertaling niet per e-mail, maar per reguliere post verzonden. Dit is noodzakelijk, omdat de beëdigde vertaling aan een kopie van de brontekst wordt gehecht.
Beëdigde vertaling Beëdigde vertalers voor alle talen!
Bij een beëdigde vertaling ook gewaarmerkte vertaling genoemd wordt de vertaling aan het originele document gehecht, of aan een gewaarmerkte kopie ervan. Hieraan wordt een verklaring van de vertaler toegevoegd waarin staat dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document of de kopie ervan.
Wat is een beëdigde vertaling.
Bij de beëdigde vertaling zit ook een verklaring van de beëdigd vertaler waarin hij aangeeft dat hij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van wat er in het basisdocument vermeld staat.
Beëdigde vertaling of gewaarmerkte vertaling Context Talen.
De beëdigde vertaling is voorzien van een verklaring, een handtekening en een stempel van deze vertaler. Een beëdigde vertaling wordt daarom ook wel een gewaarmerkte vertaling genoemd. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier afgeleverd, omdat de kopie van de brontekst onlosmakelijk aan de vertaling gehecht moet worden.
beëdigd Engelse vertaling Linguee woordenboek.
basis het vele noodzakelijke vertaalwerk van belangrijke documenten o.a. die betrekking hebben op een mogelijke nieuwe status van het huidige Réserve Naturelle Volontaire en de vertaling van de website www.tresorrainforest.org, Trésor Nieuws en verslagen van vergaderingen op zich te nemen.
Taalcentrum-VU Wat is een beëdigde vertaling?
Op het offerteaanvraagformulier van ons vertaalbureau vind je de optie: beëdigde vertaling. Maar wat is een beëdigde vertaling? Een beëdigde vertaling is een gewaarmerkte vertaling. De beëdigde vertaler verklaart dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document.
Beëdigde vertaling zo vertaal je officiële documenten.
Een beëdigde vertaling is alleen noodzakelijk wanneer de vertaling aan een officiële instantie, zoals bijvoorbeeld de overheid, een notaris of een verzekeringsmaatschappij, moet worden overhandigd. De vertaling is in dergelijke gevallen alleen rechtsgeldig wanneer deze is uitgevoerd door een beëdigd vertaler.

Contacteer ons